திங்கள், 2 டிசம்பர், 2013

நட்சத்திரத்தை உண்மை என நம்புதல்


நட்சத்திரத்தை நம்புதல் இணை வைப்பு என்று சொன்னால் வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது என்று நம்புவதை அது குறிக்காது.

அது போல், சூனியத்தை நம்புவது ஷிர்க் என்றால் சூனியம் என்கிற ஒன்று உண்டு என்று நம்புவதை குறிக்காது.

நட்சத்திரத்தை நம்புதல் இணை வைப்பு என்று சொன்னால் நட்சத்திரத்திற்கு (மழை பெய்விப்பது போன்ற) நன்மை தீமைகளை செய்ய முடியும் என்று நம்புவதை தான் குறிக்கும்.
அப்படி நம்புவது இணை வைப்பு !

அது போல், சூனியத்தை நம்புவது ஷிர்க் என்றால் சூனியத்தின் மூலம் கெடுதல்கள் உண்டாக்க முடியும் என்று நம்புவதை தான் குறிக்கும்.
அப்படி நம்புவது இணை வைப்பு !

அத்துடன், முஃமினும் பிஸிஹ்ர் என்பதற்கு சூனியத்தை உண்மை என்று நம்புவது என்பது தான் சரியான அர்த்தம். பலரும் இந்த பொருளை கொடுத்துள்ளார்கள்.
இந்த சலஃபி கும்பல் யாருக்காக சொம்பு தூக்குகிறார்களோ அந்த இஸ்மாயிலும் இந்த அர்த்தத்தை கொடுத்து தான் இருக்கிறார் என்கிற வண்டவாளம் சமீபத்தில் ரயிலேறியது !

ஒரு வாதத்திற்கு "உண்மை என்று" என்கிற வார்த்தை இல்லையென்று சொன்னாலும் நாம் கூறும் பொருள் மாறாது.

சூனியத்தை நம்புவது ஷிர்க் என்றால் சூனியத்தை உண்மையென்று நம்புவது ஷிர்க் என்று தான் அர்த்தம் !!

நட்சத்திரத்தை நம்புவது ஷிர்க் என்றால் நட்சத்திரங்களினால் செய்யப்படும் வித்தையை உண்மை என்று நம்புவது ஷிர்க் !

இதே போன்ற வாசகங்ம் அடங்கிய வார்த்தை பிரயோகம் குர் ஆனிலும் உள்ளது

வேதம் எனும் நற்பேறு வழங்கப் பட்டோரை நீர் அறியவில்லையா? அவர்கள் சிலைகளையும், தீய சக்திகளையும் நம்புகின்றனர். (4:51)

சிலைகளை அவர்கள் நம்புகின்றனர் என்றால் சிலைகளும் நன்மை, தீமை செய்யும் என்று நம்புகின்றனர் என்று அர்த்தம், அதாவது சிலைகளை உண்மையென நம்புகின்றனர் என்கிற பொருள் இதிலேயே ஒளிந்துள்ளது..

சகோ. அப்பாஸ் அலி இதை ஏற்கெனவே விளக்கியிருக்கிறார்.

சிந்திக்கும் திறன் கொண்ட எந்த பாமரனுக்கும் இது விளங்கும் !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக