சனி, 25 அக்டோபர், 2014

we are penalized for covering our body and paid for being nude !


தனது அங்க அவயங்களை தனது ஆடையைக் கொண்டு மறைத்து தனது கணவனுக்கு நம்பிக்கைக்குரியவளாய் காட்சி தரும் ஒரு பெண், சமூகத்தின் பார்வையில் அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்கப்பட்டவள்.
அதே சமயம், தனது மனைவி, தனது மகள், அல்லது தனது தங்கையின் உடலழகை சமூகமே பார்த்து ரசிக்க ஏவும் ஒரு ஆணும் அதற்கு துணை நிற்கும் அந்த பெண்ணும் இந்த சமூகத்தின் பார்வையில் சுதந்திரமானவர்கள் !
இத்தகைய மானெங்கெட்ட சுதந்திரத்தை தான் இந்த நாடு தற்போது கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறது !
We live in a world where we are penalized for covering our body and paid for being nude !!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக