சனி, 25 அக்டோபர், 2014

ஏட்டுச் சுரக்காய்கள் !


ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்றும், கல்லானாலும் கணவன், புல்லானாலும் புருஷன் எனவும் தத்துவம் பேசும் சித்தாந்தங்களில் விபச்சாரமும் கள்ள தொடர்புகளும் மலிந்து காணப்படுவதும்..
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறவுகள் உனக்கு அவசியமென்றால் அவளை அதிகாரப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொண்டு சேர்ந்து வாழ் என்று கூறுகிற சித்தாந்தத்தில் விபச்சாரம் அரிதிலும் அரிதாக நிகழ்வதும்..
தெளிவான நகைமுரணாகவும்
மாறும் உலகில் மாறாத இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு சான்று பகர்வதாகவும் அமைந்துள்ளன !!
மனித வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டுமே.
மற்றவை கறிக்கு உதவாத ஏட்டுச் சுரக்காய்கள் !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக