சனி, 17 ஆகஸ்ட், 2013

முகநூல் பதிவுகள் : அறிவுக்கு பொருந்தா வாதம்


மக்ரிப் தொழுகை 3 ரக்காத் தொழுதோமா 4 ரக்காத் தொழுதோமா என்கிற குழப்பம் ஒருவருக்கு வருகிறது என்று வைப்போம். லுஹர் தொழுகை 4 தொழுதோமா 5 தொழுதோமா என்கிற குழப்பம் ஏற்படுகிறது என்று வைப்போம்.

இதை பார்க்கும் ஒரு பாமரன், ஒரு வக்து தொழுகை 2 ரக்காத், ஒரு வக்த் தொழுகை 4, ஒரு வக்த் தொழுகை 3 என வேறு வேறாக தொழுவதால் தானே இந்த குழப்பம் உங்களுக்கு ?

இதை சரி செய்ய எல்லா வக்துக்கும் சீராக 4 ரக்காத் என்று முடிவு செய்வது தான் சரி என்று அவன் சொன்னால் அது எப்படி மடத்தனமான வாதமோ

அது போல தான்

பிறை பார்த்து மாதங்களை தீர்மானம் செய்கையில் சில இடங்களில், சில ஊர்களில் குழப்பம் ஏற்படுவதால் விஞ்ஞான முறைப்படி உலகம் முழுவதும் சீராக கணியுங்கள் என்கிற சிலரது வாதமும் அமைந்துள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக