சனி, 17 செப்டம்பர், 2011

முஸ்லிமல்லாத ஆட்சியாளருக்கும் கட்டுப்பட வேண்டும்..


முஸ்லிமல்லாத ஆட்சியாளர் மார்க்கம் அல்லாத விஷயங்களில் தமக்கு கட்டுப்படுமாறு சட்டம் வகுத்தால் அவருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும்.
அவ்வாறு செய்வது தவறு கிடையாது என்பதற்கு குர் ஆன் தெளிவாக ஆதாரம் தருகிறது..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக