வெள்ளி, 12 ஜூலை, 2013

முகநூல் பதிவுகள் : பிறப்பால் வேற்றுமையில்லை


பிறப்பால் தாழ்ந்த (?) ஜாதிக்காரர்கள், தாங்கள் தாழ்ந்த ஜாதி தான் என்று ஒப்புக்கொண்டு அரசாங்க சலுகைகள் பெறும் காலமெல்லாம் உங்கள் மேலுள்ள ஜாதி உங்களை அடக்கி ஆளத்தான் செய்யும்.

மனிதர்களே! உங்களை ஓர் ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்தே நாம் படைத்தோம். நீங்கள் ஒருவரையொருவர் அறிந்து கொள்வதற்காக உங்களைக் கிளைகளாகவும், கோத்திரங்களாகவும் ஆக்கினோம். உங் களில் (இறைவனை) அதிகம் அஞ்சுவோரே அல்லாஹ்விடம் அதிகம் சிறந்தவர். அல்லாஹ் அறிந்தவன்; நன்கறிபவன்.
(அல்குர்ஆன் 49:13)

கீழ்ஜாதி என்று உன்னையே நீ நம்பிக்கொண்டிருக்கிறாயே, உனது தாய் தந்தையும், மேல் ஜாதி என்று இறுமாப்புடன் இருக்கிறானே அவனது தாய் தந்தையும் ஒன்று தான் !

இறைவனை அஞ்சி நடப்பதில் தான் உங்களில் மேலானவர் கீழானவர் என்கிற பாகுபாடு உருவாகுமே தவிர, பிறப்பால் ஐயரும் ஒன்று தான், தலித்தும் ஒன்று தான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக