வெள்ளி, 12 ஜூலை, 2013

இஸ்லாத்தில் எளிமையான சட்டம்


பிறை சட்டம் ஒன்றில் தான் அடிப்படை அளவுகோலை மார்க்கம் கட்டளையிட்டு விட்டு , அந்த அளவுகோலில் இருந்து புரண்டு விடாதவாறு, அந்த சட்டத்தை செயல்படுத்தும் உரிமையையும் அவரவர் கைகளில் தந்துள்ளது.

இது தவிர மார்க்கத்தின் வேறெந்த சட்டமாக இருந்தாலும் அளவுகோலையும் மார்க்கம் தான் தீர்மானிக்கும், சட்டத்தை செயல்படுத்தும் சவுகரியங்களையும் மார்க்கம் தான் சொல்லி தரும்.

இந்த வகையில், மார்க்க மசாயில்களிலேயே மிக மிக எளிமையான ஒரு மஸாயில் இந்த பிறை சட்டம் தான் !

எதை பற்றி மிக குறைவாக விவாதிக்க வேண்டுமோ, எதை பற்றி மிக குறைவாக கவலைப்பட வேண்டுமோ, அதை குறித்து தான் இந்த சமுதாயம் அதிக அளவில் விவாதிக்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக