திங்கள், 6 ஆகஸ்ட், 2012

ஹனஃபீ மத்ஹபில் இன்று சட்ட நூலாகக் கணிக்கப்படுபவை

1.    ஹிதாயா : இதன் ஆசிரியர் அலீ பின் அபீபக்ர் முர்கீனானீ. இவர் ஹிஜ்ரி 511ல் பிறந்து 593ல் மரணம் அடைந்தார்.
2.    குதூரி : அபுல் ஹஸன் பின் அஹ்மத் பின் முஹம்மத் பின் ஜஃபிர் அல் பக்த்தாதீ ஹிஜ்ரி 362-428.
3.    துர்ருல் முக்தார் : அல்லாமா ஹஸ்கஃபீ ஹிஜ்ரி 1025ல் பிறந்து 1088ல் மரணம்.
4.    கன்ஸுத்தகாயிக் : அபுல் பரக்காத் அன்னஸஃபீ மரணம் ஹிஜ்ரி 710.
5.    ஆலம் கீரி : ஒளரங்கஸீப் மன்னரின் காலத்திலுள்ள அரசவை ஆலிம்களால் ஹிஜ்ரி 1118ல் எழுதப்பட்டது.
6.    முன்யத்துல் முஸல்லீ : இமாம் ஹதீதுத்தீன் காஷ்கரீ. மரணம் ஹிஜ்ரி 705.

ஆக எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஹிஜ்ரி 500க்குப் பிறகு எழுதப்பட்டவை. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக