வெள்ளி, 24 ஜூன், 2011

மார்க்கதோடு விளையாடும் மோசடி பேர்வழிகள்
மார்க்கதோடு விளையாடும் மோசடி பேர்வழிகள்
குர் ஆன், சுன்னா மட்டும் என இருந்தால் ஒரு காலமும் நம்மால் அமல் செய்ய இயலாது - ஆகவே மத்ஹபை பின்பற்றுங்கள்
- ஷம்சுதின் காசிமி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக